Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Barnaś, Krzysztof

Earth-Based Construction: A Critical Review

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Budownictwo ziemne. Krytyczny przegląd literatury
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 50
Data wydania 2022
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 259-269
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 267-269
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-0038
Uwagi Architecture / Architektura
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.24425/tkuia.2022.144860
Opis bibliograficzny
Earth-Based Construction: A Critical Review = Budownictwo ziemne. Krytyczny przegląd literatury / Krzysztof Barnaś // Teka Komisji Urbanistyki i Architektury = Urbanity and Architecture Files [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe rammed earth, earth shelter, mudbrick, earth construction

ziemia ubijana w szalunkach, schrony ziemne, cegła suszona, budownictwo ziemne
Abstrakt
This paper presents a critical review of the literature on selected earth-based construction technologies published between January 2020 and July 2022 and indexed in Scopus. Publications on rammed earth, ... więcej

Niniejszy artykuł przedstawia krytyczny przegląd literatury na temat wybranych technologii budowlanych opartych na ziemi opublikowanej między styczniem 2020 a lipcem 2022 roku, która została zaindeksowana ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/