Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Anielak, Anna M.; Kłeczek, Aneta; Łuszczek, Bartosz

Innovative method of extraction of humic substances from digested sludge and assessment of the impact of their on the growth of selected plants

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 16, Iss. 3
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-16]
Liczba stron 16
Oznaczenia ref./art. 1283
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 15-16
Bibliografia (liczba pozycji) 41
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi Special Issue: Energy and Matter Recovery from Organic Waste Processing and Reuse Volume 2
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en16031283
Opis bibliograficzny
Innovative method of extraction of humic substances from digested sludge and assessment of the impact of their on the growth of selected plants / Anna M. Anielak, Aneta Kłeczek, Bartosz Łuszczek // Energies ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wastewater, digested sludge, sewage sludge, micropollutants, recycling of sewage sludge, extraction method, humic substances, humic acids
Abstrakt
The paper describes a new, proprietary method of HS extraction from digested sewage sludge. HS was extracted using the processes of dissolving organic substances and precipitating mineral micropollutants. ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/