Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49519)
    Książki (7502)
    Artykuły i czasopisma (22693)
    Materiały konferencyjne (22349)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Motak, Maciej

Zarys dziejów ochrony historycznych układów urbanistycznych w Krakowie

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu The outline of the preservation of historic urban ensembles in Krakow
Tytuł źródła Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego
Redaktor źródła Dobosz, Piotr; Górny, Witold; Kłapa, Jan; Kotulska, Joanna; Kozień, Adam; Mazur, Anna; Pyrzyk, Aleksander
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Data wydania 2022
Język polski
Seria/Czasopismo Seria Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa
Zakres stron 495-522
Oznaczenie ilustracji il. (gł. kolor.)
Bibliografia (na str.) 519-521
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-233-5142-9
978-83-233-7351-3 (e-book)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Zarys dziejów ochrony historycznych układów urbanistycznych w Krakowie / Maciej Motak // W: Aktualne wyzwania w ochronie dziedzictwa kulturowego i naturalnego / red. Piotr Dobosz [et al.]. – Kraków ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe układ urbanistyczny, forma urbanistyczna, dzieło urbanistyki, ochrona zabytków urbanistyki, historia urbanistyki Krakowa

urban ensemble, urban form, work of urban design, preservation of urban design monuments, Krakow urban history
Abstrakt
W artykule przedstawiono w zarysie dzieje ochrony dzieł urbanistyki na terenie Krakowa. Zagadnienia zostały przedstawione w ujęciu chronologicznym, z podziałem na cztery główne etapy: do końca XIX ... więcej

The story of the urban design works preservation in Krakow is briefly outlined in the chapter. The problems are discussed chronologically and divided into four major periods: by the end of the 19th century, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/