Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Środulska-Wielgus, Jadwiga; Wielgus, Krzysztof

Protection and shaping of the fortification’s greenery of the former Kraków fortress: theory, standards, practice

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Ochrona i kształtowanie zieleni fortecznej dawnej twierdzy Kraków. Teoria, standardy, praktyka
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 50
Data wydania 2022
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 435-457
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, plany
Bibliografia (na str.) 455-457
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-0038
Uwagi Architectura Militaris
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2022.144862
Opis bibliograficzny
Protection and shaping of the fortification’s greenery of the former Kraków fortress: theory, standards, practice = Ochrona i kształtowanie zieleni fortecznej dawnej twierdzy Kraków. Teoria, standardy, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe historical fortifications, greenery, fortified landscape, heritage protection

historyczne fortyfikacje, zieleń forteczna, krajobraz warowny, ochrona dziedzictwa
Abstrakt
At present, fortress greenery is a significant resource of urban greenery, composed for the purposes of concealing, defending, decorating and nourishing the former Kraków Fortress, based on the knowledge ... więcej

Zieleń forteczna stanowi współcześnie znaczący zasób zieleni miejskiej, komponowanej niegdyś dla potrzeb maskowania, obrony, zdobienia i żywienia dawnej twierdzy Kraków w oparciu o wiedzę i doświadczenie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/