Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krauze, Weronika; Motak, Maciej

Neurosciences in architecture. Applied research and its potential in architectural design

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Neuronauki w architekturze. Wykorzystywane badania i ich potencjał w projektowaniu architektonicznym
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 50
Data wydania 2022
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 331-356
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) 354-356
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-0038
Uwagi Theory of Architecture / Teoria Architektury
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2022.144856
Opis bibliograficzny
Neurosciences in architecture. Applied research and its potential in architectural design = Neuronauki w architekturze. Wykorzystywane badania i ich potencjał w projektowaniu architektonicznym / Weronika ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
Słowa kluczowe neuroscience, EEG, fMRI, EDA, neuroarchitecture, architectural design, environmental psychology, inclusive design, neuroscience in architecture

neuronauki, EEG, fMRI, EDA, neuroarchitektura, psychologia środowiskowa, projektowanie architektoniczne, projektowanie inkluzywne, neuronauki w architekturze
Abstrakt
The aim of this paper is to review and introduce neuroscience research whose results offer the possibility or potential possibility for use in the discipline of architecture. This study is a proposal for ... więcej

Celem artykułu jest przegląd i przybliżenie badań z zakresu neuronauk, których wyniki wskazują na możliwość lub potencjał zastosowania ich w architekturze. Niniejsze opracowanie jest propozycją ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/