Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Manikandan, Gurunathan; Kanna, P. Rajesh; Taler, Dawid; Sobota, Tomasz

Review of waste cooking oil (WCO) as a feedstock for biofuel – Indian perspective

typ: materiały konferencyjne w czasopiśmie

 

Forma publikacji referat/artykuł
Seria/Czasopismo Energies
Data wydania 2023
Język angielski
Numeracja Vol. 16, Iss. 4, , Spec. Iss.
Numer specjalny tak
Typ nośnika online
Liczba stron 17
Zakres stron [1-17]
Oznaczenia ref./art. 1739
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 13-17
Bibliografia (liczba pozycji) 108
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi This article belongs to the Special Issue Selected Papers from XIV International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT2023)
Nazwa konferencji XIV International Conference on Computational Heat, Mass and Momentum Transfer (ICCHMT 2023)
Miejsce konferencji Düsseldorf, Germany
Data konferencji 4-8.09.2023
DOI 10.3390/en16041739
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Review of waste cooking oil (WCO) as a feedstock for biofuel – Indian perspective / Gurunathan Manikandan, P. Rajesh Kanna, Dawid Taler, Tomasz Sobota // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2023, ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [442100] Energetyka cieplna
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe waste cooking oil, biodiesel, circular economy, economic analysis
Abstrakt
A detailed review was conducted to explore waste cooking oil (WCO) as feedstock for biodiesel. The manuscript highlights the impact on health while using used cooking oil and the scope for revenue generation ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w czasopiśmie
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/