Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Starzak, Katarzyna; Tomal, Wiktoria; Środa, Patrycja; Kasprzyk, Wiktor; Świergosz, Tomasz; Ortyl, Joanna

Opracowanie nowych systemów fotoinicjujących do otrzymywania polimerowych materiałów hydrożelowych metodą fotopolimeryzacji wykorzystującej światło z zakresu widzialnego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Development of new photoinitiating systems for preparation of polymeric hydrogel materials by photopolymerization using visible light
Tytuł źródła Technologie w nowoczesnych badaniach naukowych
Redaktor źródła Mołdoch-Mendoń, Izabela; Maciąg, Kamil
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 116-123
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 123
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-36-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Opracowanie nowych systemów fotoinicjujących do otrzymywania polimerowych materiałów hydrożelowych metodą fotopolimeryzacji wykorzystującej światło z zakresu widzialnego / Katarzyna Starzak, Wiktoria ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe materiały hydrożelowe, światło widzialne, fotopolimeryzacja, systemy fotoinicjujące, fotosensybilizatory, fotopolimeryzacja rodnikowa, kwas cytrynowy

hydrogel materials, photoinitiating systems, photosensitizers, radical photopolymerization, citric acid
Abstrakt
Materiały hydrożelowe ze względu na swoje niezwykłe właściwości, takie jak chociażby: zdolności sorpcyjne, wytrzymałość mechaniczna, wysoka porowatość czy też niska cytotoksyczność są ... więcej

Hydrogel materials due to their unusual properties such as sorption capacity, mechanical strength, high porosity or low cytotoxicity are very interesting compounds for applications in various engineering ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/