Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49821)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22821)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1264)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stalmach, Paweł; Tomal, Wiktoria; Szymaszek, Patryk; Ortyl, Joanna

Nowe wysokowydajne systemy fotoinicjujące wykorzystywane do procesów fotopolimeryzacji rodnikowej i kationowej w zakresie światła widzialnego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu New high-performance photoinitiating systems used for radical and cationic photopolymerization processes in the visible light range
Tytuł źródła Technologie w nowoczesnych badaniach naukowych
Redaktor źródła Mołdoch-Mendoń, Izabela; Maciąg, Kamil
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 166-174
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 173
Bibliografia (liczba pozycji) 3
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-36-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Nowe wysokowydajne systemy fotoinicjujące wykorzystywane do procesów fotopolimeryzacji rodnikowej i kationowej w zakresie światła widzialnego / Paweł Stalmach, Wiktoria Tomal, Patryk Szymaszek, Joanna ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fotopolimeryzacja, fotosensybilizatory, kompleksy irydu (III), fotoinicjatory, systemy fotoinicjujące

photopolymerization, photosensitizers, iridium (III) complexes, photoinitiators, photoinitiating systems
Abstrakt
Fotopolimeryzacja to powszechnie znana metoda wytwarzania materiałów polimerowych, mająca liczne zalety, takie jak: prowadzenie reakcji w temperaturze otoczenia, brak rozpuszczalników i niezwykle krótki ... więcej

Photopolymerization is a well-known method for producing polymeric materials and has numerous advantages such as: conducting the reaction at ambient temperature, lack of solvents and extremely short processing ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/