Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49819)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22820)
    Materiały konferencyjne (22309)
    Rozprawy doktorskie (1263)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Niezgoda, Paweł; Krok, Dominika; Ortyl, Joanna

Fotoutwardzalne światłem widzialnym materiały polimerowe otrzymywane z monomerów pochodzenia roślinnego

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Visible light-curable polymeric materials obtained from plant-derived monomers
Tytuł źródła Nowe sposoby otrzymywania i wykorzystania wybranych materiałów i komponentów
Redaktor źródła Maciąg, Kamil; Danielewska, Alicja
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Naukowe TYGIEL
Wydawnictwo według MEiN Wydawnictwo Naukowe TYGIEL
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 115-122
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 121
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67104-42-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Fotoutwardzalne światłem widzialnym materiały polimerowe otrzymywane z monomerów pochodzenia roślinnego / Paweł Niezgoda, Dominika Krok, Joanna Ortyl // W: Nowe sposoby otrzymywania i wykorzystania ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe fotopolimeryzacja, monomery pochodzenia roślinnego, limonen, olej sojowy

photopolymerization, bio monomers, limonene, soybean oil
Abstrakt
Fotopolimeryzacja jest procesem polegającym na polimeryzacji monomeru w obecności fotoinicjatora, który pod wpływem światła o odpowiedniej długości fali z zakresu ultrafioletowego (UV) lub widzialnego ... więcej

Photopolymerization is a process of monomer polymerization in the presence of photoinitiator, which under the influence of light of appropriate wavelength from ultraviolet (UV) or visible (VIS) range undergoes ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/