Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49507)
    Książki (7503)
    Artykuły i czasopisma (22687)
    Materiały konferencyjne (22342)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15032)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (13)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Sołtys, Krzysztof; Bartel, Sebastian; Kluszczyński, Krzysztof

Instalacja do wytwarzania proszku ferromagnetycznego metodą elektrolizy w warunkach laboratoryjnych – projekt, wykonanie i testy potwierdzające właściwości magnetyczne

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Wariant tytułu Installation for the production of ferromagnetic powder by electrolysis in laboratory conditions - design, execution and tests confirming magnetic properties
Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła SME 2022 : 55 International Symposium on Electrical Machines, Poznan, Poland
Współtwórca źródła Polskie Towarzystwo Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej [org.]
Miejsce wydania Poznań
Wydawca Poznań University of Technology. Division of Mechatronics and Electrical Machines
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Poznańska
Data wydania 2022
Język polski
Typ nośnika USB
Liczba stron [5]
Oznaczenie ilustracji fot., rys., schem.
Bibliografia (na str.) [5]
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
Uwagi Data wyd. wg daty konf.
Nazwa konferencji 55 International Symposium on Electrical Machines (SME 2022)
Miejsce konferencji Poznan, Poland
Data konferencji 27-28.04.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Instalacja do wytwarzania proszku ferromagnetycznego metodą elektrolizy w warunkach laboratoryjnych – projekt, wykonanie i testy potwierdzające właściwości magnetyczne / Krzysztof Sołtys, Sebastian ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe proszek ferromagnetyczny, elektroliza, materiały SMART, separator magnetyczny

ferromagnetic powder, electrolysis, SMART materials, magnetic separator
Abstrakt
Artykuł prezentuje koncepcję własnej metody wytwarzania proszku ferromagnetycznego w warunkach laboratoryjnych na małą skalę przy wykorzystaniu procesu elektrolizy chemicznej. Autorzy opracowali ... więcej

The article presents the concept of own method of producing ferromagnetic powder in small-scale laboratory conditions using the chemical electrolysis process. The authors developed a project and built ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/