Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gajewska, Teresa; Grabarz, Anna

Review of performance indicators used in transport and forwarding companies

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Environmental protection transport and logistics production engineering : monograph
Redaktor źródła Kowalski, Sławomir; Pietrucha, Iga
Współtwórca źródła University of Applied Sciences in Nowy Sącz [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Nowy Sącz
Wydawca Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Wydawnictwo według MEiN Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Data wydania 2022
Język angielski
Zakres stron 112-126
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 125-126
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-65575-97-5
Nazwa konferencji Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Transport i logistyka, mechatronika i inżynieria produkcji, ochrona środowiska, informatyka"
Miejsce konferencji Gródek nad Dunajcem
Data konferencji 26-27.05.2022
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Review of performance indicators used in transport and forwarding companies / Teresa Gajewska, Anna Grabarz // W: Environmental protection transport and logistics production engineering : monograph / eds. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [690000] Transport
Słowa kluczowe transport, transport process, performance indicators, performance measures
Abstrakt
Przedsiębiorstwa świadczące usługi transportowe, w celu weryfikacji ich poziomu jakości, stosują wskaźniki i mierniki efektywności. W literaturze przedmiotu dostępnych jest wiele przykładów ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/