Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozłowski, Tomasz; Ivashko, Yulia; Belinskyi, Serhii; Dmytrenko, Andrii; Ivashko, Oleksandr

Theoretical and legal rules for the reconstruction of architectural monuments In Ukraine that suffered during the russian military aggression

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Teoretyczne i prawne zasady odbudowy zabytków architektonicznych w Ukrainie, które ucierpiały w trakcie agresji rosyjskiej
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 50
Data wydania 2022
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 391-408
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 406-408
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-0038
Uwagi History of Architecture and Monument Conservation / Historia Architektury i Konserwacja Zabytków
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2022.144859
Opis bibliograficzny
Theoretical and legal rules for the reconstruction of architectural monuments In Ukraine that suffered during the russian military aggression = Teoretyczne i prawne zasady odbudowy zabytków architektonicznych ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640200] Historia architektury. Zabytki architektury. Twórcy
Słowa kluczowe Ukraine, war, reconstruction, destroyed cities, prospects

Ukraina, wojna, odbudowa, zniszczone miasta, perspektywa
Abstrakt
The war, which broke out in Ukraine on the 24th of February 2022, has left cities and infrastructure destroyed. While hostilities continue, war damage, including architectural monuments, is being recorded. ... więcej

Wojna, która wybuchła w Ukrainie 24 lutego 2022 roku, doprowadziła do zniszczenia miast i infrastruktury. Działania wojenne trwają nadal, prowadzona jest też rejestracja strat wojennych, m.in. zabytków ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/