Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Zawada-Pęgiel, Katarzyna; Langer, Piotr

Bukowno as a summer recreational and forest estate and green town: A design concept, its implementation and a chance to revive an original design

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Tytuł równoległy Bukowno jako osiedle letniskowo-leśne i miasto zielone. Koncepcja budowy, jej realizacja oraz szansa powrotu do pierwotnej idei
Seria/Czasopismo Teka Komisji Urbanistyki i Architektury Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Krakowie = Urbanism and Architecture Files of the Polish Academy of Sciences Kraków Branch
Numeracja T. 50
Data wydania 2022
Język angielski
polski
Typ nośnika online
Zakres stron 231-256
Oznaczenie ilustracji fot., mapy, rys.
Bibliografia (na str.) 255-256
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISSN 2450-0038
Uwagi Urban design and spatial planning / Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.24425/tkuia.2022.144852
Opis bibliograficzny
Bukowno as a summer recreational and forest estate and green town: A design concept, its implementation and a chance to revive an original design = Bukowno jako osiedle letniskowo-leśne i miasto zielone. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
[652300] Planowanie regionów miejskich i turystyczno-wypoczynkowych
Słowa kluczowe Bukowno, environment, green city, industrial town, town planning, natural features, sustainable development

Bukowno, środowisko, miasto zielone, miasto przemysłowe, planowanie miast, wartości przyrodnicze, rozwój zrównoważony

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 100
Impact Factor 0.1
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/