Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49536)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22705)
    Materiały konferencyjne (22328)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15033)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (14)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mala, Marcin; Generowicz, Agnieszka

Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania
Redaktor źródła Prawelska-Skrzypek, Grażyna; Blecharczyk, Wojciech
Współtwórca źródła Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN [inst. sprawcza]
Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. IGSMiE PAN
Wydawnictwo według MEiN Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 120-129
Oznaczenie ilustracji tab.
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67606-01-1
978-83-67606-02-8 (e-ISBN)
Uwagi DOI: 10.33223/smartcity/22/1 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Wykorzystanie narzędzi informatycznych w GOZ / Marcin Mala, Agnieszka Generowicz // W: Inteligentne i zrównoważone miasta w teorii i praktyce zarządzania / red. nauk. Grażyna Prawelska-Skrzypek, Wojciech ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe gospodarka o obiegu zamkniętym, narzędzia informatyczne, baza danych, katalog odpadów, odpady

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/