Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49829)
    Książki (7553)
    Artykuły i czasopisma (22825)
    Materiały konferencyjne (22301)
    Rozprawy doktorskie (1265)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Racoń-Leja, Kinga

Opinie i komentarze

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Opinions and comments
Tytuł źródła Modele struktury miasta Gliwice : Nowe Gliwice, dzielnica akademicka. Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej
Models of the Gliwice City Structure : New Gliwice and academic district. Public space, mockup, 3D, augmented and virtual reality models
Redaktor źródła Bradecki, Tomasz; Dymarska, Natalia; Sanigórska, Marta
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Wydaw. Politechniki Śląskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Śląska
Data wydania 2022
Język polski
angielski
Zakres stron 114-115
Oznaczenie ilustracji fot.
Bibliografia (na str.) 118-121
ISBN 978-83-7880-833-6
Uwagi Równolegle tekst pol. i ang.
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Opinie i komentarze = Opinions and comments / Kinga Racoń-Leja // W: Modele struktury miasta Gliwice : Nowe Gliwice, dzielnica akademicka. Modele przestrzeni publicznych, modele fizyczne, 3D, w rzeczywistości ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [650900] Teoretyczne podstawy planowania przestrzennego i urbanistyki. Współczesne tendencje osadnictwa
[650000] Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
Słowa kluczowe model miasta, struktura urbanistyczna, rzeczywistość wirtualna

city model, urban structure, virtual reality

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/