Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kędra, Mariola

Cooling water for electricity production in Poland: assessment and new perspectives

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 16, Iss. 6
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 2822
Oznaczenie ilustracji wykr.
Bibliografia (na str.) 17-19
Bibliografia (liczba pozycji) 67
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi This article belongs to the Special Issue: A New Water-Energy Nexus: The Transition to Sustainable Energy Ⅱ
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji artykuł przeglądowy (review)
DOI 10.3390/en16062822
Opis bibliograficzny
Cooling water for electricity production in Poland: assessment and new perspectives / Mariola Kędra // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2023, Vol. 16, Iss. 6, 19 s. : wykr. – Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/6/2822. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe electricity production, cooling water, thermal degradation, freshwater resources, Poland, EU country
Abstrakt
Sustainable development requires a holistic approach to natural resources and ecosystems to avoid their degradation. Cooling water-water used for cooling in industrial or manufacturing processes and then ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/