Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Migas, Przemysław; Żukowski, Witold; Bradło, Dariusz

Catalytic oxidation of volatile organic compounds using the core–shell Fe2O3-cenospheric catalyst in a fluidised bed reactor

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 16, Iss. 6
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-13]
Liczba stron 13
Oznaczenia ref./art. 2801
Oznaczenie ilustracji schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 12-13
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en16062801
Opis bibliograficzny
Catalytic oxidation of volatile organic compounds using the core–shell Fe2O3-cenospheric catalyst in a fluidised bed reactor / Przemysław Migas, Witold Żukowski, Dariusz Bradło // Energies [Dokument ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe VOC removal, incomplete oxidation products, fluidisation, core-shell catalyst
Abstrakt
The results of selected volatile organic compounds (benzene, n-hexane, isopropanol, and formic acid) catalytic oxidation are presented on Fe2O3 cenospheres in the fluidised bed reactor. The core–shell ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
inżynieria chemiczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/