Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49857)
    Książki (7556)
    Artykuły i czasopisma (22838)
    Materiały konferencyjne (22299)
    Rozprawy doktorskie (1266)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Śliwa Wieczorek, Klaudia; Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław; Rizzo, Fabio

Flexible joints for timber structures under wind loading

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Design of taller timber buildings against deformations and vibrations : a state-of-the-art review
Redaktor źródła Bedon, Chiara; Reynolds, Thomas; Aloisio, Angelo
Miejsce wydania Brussels
Wydawca COST European Cooperation in Science and Technology
Wydawnictwo według MEiN COST European Cooperation in Science and Technology
Data wydania 2022
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron 80-81
Oznaczenie ilustracji fot., wykr.
Bibliografia (na str.) 90-95
Uwagi Report by COST Action CA20139. Holistic design of taller timber buildings - HELEN. Working Group (WG) 2 : deformations and vibrations
Charakter pracy publikacja fachowa
Rodzaj fragmentu publikacji fragment raportu
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Flexible joints for timber structures under wind loading / Klaudia Śliwa Wieczorek, Arkadiusz Kwiecień, Bogusław Zając, Fabio Rizzo // W: Design of taller timber buildings against deformations and ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe timber structures, tall buildings, wind action, finite element model

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/