Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49477)
    Książki (7504)
    Artykuły i czasopisma (22671)
    Materiały konferencyjne (22332)
    Rozprawy doktorskie (1246)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (160)
Inne bazy bibliograficzne (15031)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (12)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jankowska, M.

Monitorowanie kinetyki procesów fotopolimeryzacji fotoutwardzalnych żywic przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Nauka i przemysł : metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości : praca zbiorowa
Redaktor źródła Hubicki, Zbigniew
Współtwórca źródła Uniwersytet Marii Skłodowskiej-Curie w Lublinie. Wydział Chemii [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Lublin
Wydawca Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Wydawnictwo według MEiN Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Data wydania 2021
Język polski
Typ nośnika online
Zakres stron 92-95
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 95
Bibliografia (liczba pozycji) 2
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-83-227-9504-0
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Monitorowanie kinetyki procesów fotopolimeryzacji fotoutwardzalnych żywic przy zastosowaniu spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera / M. Jankowska // W: Nauka i przemysł : metody spektroskopowe ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe produkcja polimerowych materiałów powłokowych, procesy fotochemiczne, procesy fotopolimeryzacji, fotopolimeryzacja kationowa
Abstrakt
Celem niniejszej pracy było zbadanie właściwości spektroskopowych pochodnych 1,2,3,4,5-pentafluoro-6-[(E)-styrylo]benzenu oraz ich przydatności do roli fotosensybilizatorów, a tym samym do roli dwuskładnikowych ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/