Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Knapik, Ewa; Rotko, Grzegorz; Marszałek, Marta; Piotrowski, Marcin

Comparative study on lithium recovery with ion-selective adsorbents and extractants: results of multi-stage screening test with the use of brine simulated solutions with increasing complexity

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 16, Iss. 7
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-21]
Liczba stron 21
Oznaczenia ref./art. 3149
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 18-21
Bibliografia (liczba pozycji) 72
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en16073149
Opis bibliograficzny
Comparative study on lithium recovery with ion-selective adsorbents and extractants: results of multi-stage screening test with the use of brine simulated solutions with increasing complexity / Ewa Knapik, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe lithium; lithium recovery, oil field brine, lithium-selective material, adsorbent, extractant, sorption, multi-stage screening test, testing protocol
Abstrakt
Oil (and natural gas) field brines can be considered promising sources of lithium for the sustainable supply of a growing market. To date, many materials have been developed for direct lithium recovery ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria chemiczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/