Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Filo, Grzegorz

Artificial intelligence methods in hydraulic system design

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 16, Iss. 8
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-19]
Liczba stron 19
Oznaczenia ref./art. 3320
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 16-19
Bibliografia (liczba pozycji) 84
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en16083320
Opis bibliograficzny
Artificial intelligence methods in hydraulic system design / Grzegorz Filo // Energies [Dokument elektroniczny]. – 2023, Vol. 16, Iss. 8, 19 s. : rys., schem., tab., wykr. – Tryb dostępu: https://www.mdpi.com/1996-1073/16/8/3320. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe hydraulic system design, artificial intelligence, artificial neural networks, evolutionary algorithms, fuzzy logic
Abstrakt
Reducing energy consumption and increasing operational efficiency are currently among the leading research topics in the design of hydraulic systems. In recent years, hydraulic system modeling and design ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Dyscyplina inżynieria mechaniczna
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/