Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kuśnierz-Krupa, Dominika

Szkic do biografii

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła In labore virtus et vita : Profesorowi Andrzejowi Kadłuczce w 80. rocznicę urodzin
Redaktor źródła Rulewicz, Jacek
Miejsce wydania Warszawa
Wydawca Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Wydawnictwo według MEiN Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków
Data wydania 2023
Język polski
Zakres stron 15-28
Oznaczenie ilustracji fot.
ISBN 978-83-67620-09-3
Charakter pracy publikacja literacka / inna
Rodzaj fragmentu publikacji fragment innej publikacji książkowej
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny Szkic do biografii / Dominika Kuśnierz-Krupa // W: In labore virtus et vita : Profesorowi Andrzejowi Kadłuczce w 80. rocznicę urodzin / pomysłodawca Jacek Rulewicz. – Warszawa : Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków, 2023. – S. 15-28 : fot. – ISBN 978-83-67620-09-3

tematyka
Słowa kluczowe Andrzej Kadłuczka, biogram, działalność naukowa, działalność projektowa, działalność organizacyjna, działalność dydaktyczna

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/