Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (49823)
    Książki (7552)
    Artykuły i czasopisma (22822)
    Materiały konferencyjne (22304)
    Rozprawy doktorskie (1264)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (162)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skuba, Marcin; Święcicki, Mariusz; Trybus, Bartosz; Wais, Piotr

Akwizycja i przetwarzanie danych do modelowania wytrzymałości krążeniowo-oddechowej u osób aktywnych fizycznie

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Innowacje i inspiracje : 150-lecie urodzin Jana Szczepanika
Redaktor źródła Krzyńska-Nawrocka, Eliza
Miejsce wydania Tarnów
Wydawca Wydawnictwa Akademii Nauk Stosowanych w Tarnowie
Wydawnictwo według MEiN Akademia Nauk Stosowanych w Tarnowie
Data wydania 2022
Język polski
Zakres stron 61-80
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 79
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-963518-5-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Akwizycja i przetwarzanie danych do modelowania wytrzymałości krążeniowo-oddechowej u osób aktywnych fizycznie / Marcin Skuba, Mariusz Święcicki, Bartosz Trybus, Piotr Wais // W: Innowacje i inspiracje ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe sieć neuronowa, aplikacja webowa, aplikacja mobilna, aproksymacja

neural network, web application, mobile application, approximation

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/