Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Albrechtowicz, Paweł; Rozegnał, Bartosz; Szczepanik, Jerzy; Sułowicz, Maciej; Cisek, Piotr

Application of phase-shifting transformer with longitudinal and transverse voltage regulation

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 16, Iss. 12
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-15]
Liczba stron 15
Oznaczenia ref./art. 4603
Oznaczenie ilustracji rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 14-15
Bibliografia (liczba pozycji) 31
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi This article belongs to the Special Issue: Measurement Systems for Electric Machines and Motor Drives
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en16124603
Opis bibliograficzny
Application of phase-shifting transformer with longitudinal and transverse voltage regulation / Paweł Albrechtowicz, Bartosz Rozegnał, Jerzy Szczepanik, Maciej Sułowicz, Piotr Cisek // Energies [Dokument ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [431900] Maszyny elektryczne
[381900] Przyrządy do pomiarów wielkości elektrycznych i magnetycznych
[811121] Metodologia badań modelowych i symulacji cyfrowej systemów
[234300] Analiza numeryczna
[430000] Elektrotechnika
[380000] Technika pomiarowa. Aparatura naukowo-badawcza
[811100] Zagadnienia ogólnometodologiczne teorii systemów, cybernetyki i prakseologii
[230000] Matematyka
[810000] Teoria systemów. Cybernetyka. Prakseologia
Słowa kluczowe phase shifters, phase-shifting transformers, power flows, control of power flow, smart grid, power system, FACTS
Abstrakt
This article was written to present a new solution for a phase-shifting transformer and to show that, in many aspects, the proposed device is more functional and improved when compared to the other currently ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak
Liczba arkuszy 1.33
Dyscyplina automatyka, elektronika i elektrotechnika
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/