Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50014)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1274)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Urbaniak, Ilona Anna; Pinto, Ruben Nandan

Quality assessment of medical images

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Engineering mathematics and artificial intelligence : foundations, methods, and applications
Redaktor źródła Kunze, Herb; La Torre, Davide; Riccoboni, Adam; Ruiz Galán, Manuel
Miejsce wydania Boca Raton
Wydawca CRC Press Taylor & Francis Group
Wydawnictwo według MEiN Taylor & Francis Group
Data wydania 2024
Język angielski
Seria/Czasopismo Mathematics and its Applications: Modelling, Engineering, and Social Sciences
ISSN serii 2689-0232
Zakres stron 463-484
Oznaczenie ilustracji rys.
Bibliografia (na str.) 484
ISBN 978-1-032-25567-5 (hbk)
978-1-032-25568-2 (pbk)
978-1-003-28398-0 (ebk)
Uwagi DOI: 10.1201/9781003283980 (całość)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Quality assessment of medical images / Ilona Anna Urbaniak and Ruben Nandan Pinto // W: Engineering mathematics and artificial intelligence : foundations, methods, and applications / ed. by Herb Kunze ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe medical images, quality assessment, image compression, interpolation
Abstrakt
The task of assessing a change in image quality objectively, or discerning if a difference exists between an original and significantly modified image, can yield rather accurate and consistent responses ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 50

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/