Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Cisek, Jerzy; Leśniak, Szymon

The modeling of fuel auto-ignition delay and its verification using diesel engines fueled with oils with standard or increased cetane numbers

typ: artykuł w czasopiśmie

 

Seria/Czasopismo Energies
Numeracja Vol. 16, Iss. 14
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika online
Zakres stron [1-22]
Liczba stron 22
Oznaczenia ref./art. 5273
Oznaczenie ilustracji rys., schem., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 21-22
Bibliografia (liczba pozycji) 46
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISSN 1996-1073
Uwagi This article belongs to the Special Issue: Analysis of Energy Efficiency and Emission for Fuel Combustion
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Rodzaj publikacji oryginalny artykuł naukowy (original article)
DOI 10.3390/en16145273
Opis bibliograficzny
The modeling of fuel auto-ignition delay and its verification using diesel engines fueled with oils with standard or increased cetane numbers / Jerzy Cisek, Szymon Leśniak // Energies [Dokument elektroniczny]. ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [442100] Energetyka cieplna
[440000] Energetyka
Słowa kluczowe delay of self-ignition, physical modeling of τc, verification of modeling of τc, combustion process, diesel engine
Abstrakt
This article contains the results of mathematical modeling of the self-ignition delay (τc sum) of a single droplet for various fuels, and the results of measurement verification (τc) of this modeling ... więcej

punktacja i wskaźniki
Lista MNiSW/MEiN tak
Punktacja czasopisma 140
Impact Factor 3.2
Publikacja indeksowana w Web of Science tak
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Artykuły
Artykuły i czasopisma /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/