Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Mroczka, Krzysztof; Dymek, Stanisław; Pietras, Adam; Węglowska, Aleksandra; Hamilton, Carter; Kopyściański, Mateusz

Joining cast Mg AZ91 and wrought Al 6082 through friction stir welding

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Friction Stir Welding and Processing XII
Redaktor źródła Hovanski, Yuri; Sato, Yutaka; Upadhyay, Piyush; Naumov, Anton A.; Kumar, Nilesh
Miejsce wydania Cham
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2023
Język angielski
Seria/Czasopismo The Minerals, Metals & Materials Series
ISSN serii 2367-1696
Typ nośnika online
Zakres stron 217-225
Bibliografia (liczba pozycji) 13
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-031-22660-1 (print)
978-3-031-22661-8 (eBook)
Nazwa konferencji 12th Symposium on Friction Stir Welding and Processing. TMS Annual Meeting and Exhibition
Miejsce konferencji San Diego, CA, USA
Data konferencji 19-23.03.2023
DOI 10.1007/978-3-031-22661-8_20
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Joining cast Mg AZ91 and wrought Al 6082 through friction stir welding / Krzysztof Mroczka, Stanisław Dymek, Adam Pietras, Aleksandra Węglowska, Carter Hamilton, Mateusz Kopyściański // W: Friction ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe friction stir welding, dissimilar metals, magnesium alloys, aluminium alloys, characterization
Abstrakt
Dissimilar welds of cast magnesium AZ91 with wrought aluminium 6082-T6 were fabricated by friction stir welding (6 mm thick) with the alloys alternately placed on the advancing and retreating sides. The ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/