Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50021)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22907)
    Materiały konferencyjne (22155)
    Rozprawy doktorskie (1276)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Jaśkowski, Wojciech; Jóźwik, Mieczysław; Szafarczyk, Anna

Quasi-ciągły pomiar stanu odkształcenia ściany budynku przepompowni i jej bezpośredniego otoczenia

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Quasi-continuous measuring of the state of strains in the pump station bulding wall and its direct neighbourhood
Tytuł źródła Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Archives of Photogrammetry, Cartography and Remote Sensing. Vol. 19
Redaktor źródła Mikrut, Sławomir
Współtwórca źródła Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji [inst. sprawcza]
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska AGH [inst. sprawcza]
Zarząd Główny Stowarzyszenia Geodetów Polskich [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji
Data wydania 2009
Język polski
Seria/Czasopismo Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
Typ nośnika online
Zakres stron 143-154
Oznaczenie ilustracji fot., plany, rys., schem., wykr.
Bibliografia (na str.) 153-154
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Summ.
ISBN 978-83-61576-09-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Quasi-ciągły pomiar stanu odkształcenia ściany budynku przepompowni i jej bezpośredniego otoczenia = Quasi-continuous measuring of the state of strains in the pump station bulding wall and its direct ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe telemetria, pomiary deformacji

telemetry, deformations measuring
Abstrakt
W artykule przedstawiono sposób wyznaczenia czasowo ekstremalnych wartości odkształceń poziomych wywołanych prowadzoną podziemną eksploatacją górniczą. Obserwacje obejmowały ścianę budynku ... więcej

The paper introduces a method of determining extreme values of horizontal deformations in time, resulting from the underground mining activities. Observations included the wall of an industrial building ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/