Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szafarczyk, Anna

Geodetic monitoring as an element of the obligatory landslide registery in Poland on the example of chosen active landslide

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2018, 2 July - 8 July, 2018, Albena, Bulgaria : conference proceedings. Vol. 18, Geoinformatics, geodesy and mine surveying. Iss. 2.2, Informatics, geoinformatics and remote sensing
Miejsce wydania Sofia
Wydawca STEF92 Technology Ltd.
Wydawnictwo według MEiN STEF92 Technology Ltd.
Data wydania 2018
Język angielski
Seria/Czasopismo SGEM International Multidisciplinary Scientific GeoConference
ISSN serii 1314-2704
Zakres stron 797-804
Oznaczenie ilustracji mapy, rys., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 804
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-619-7408-40-9
Nazwa konferencji 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference (SGEM 2018)
Miejsce konferencji Albena, Bulgaria
Data konferencji 2-8.07.2018
DOI 10.5593/sgem2018/2.2/S09.101
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Geodetic monitoring as an element of the obligatory landslide registery in Poland on the example of chosen active landslide / A. Szafarczyk // W: 18th International Multidisciplinary Scientific GeoConference ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe landslide monitoring, landslide inventory, landslide registry, Landslide Counteracting System database, SOPO
Abstrakt
In Poland, keeping a register of areas threatened by mass movements and landslides monitoring is the responsibility of the staroste1 resulting from the provisions of the Environmental Protection Law and ... więcej

W Polsce prowadzenie rejestru obszarów zagrożonych ruchami masowymi i monitorowanie osuwisk jest obowiązkiem starosty, wynikającym z przepisów Ustawy Prawo ochrony środowiska oraz Rozporządzenia ... więcej

punktacja i wskaźniki
Publikacja indeksowana w bazie Scopus tak

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/