Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szafarczyk, Anna; Szymczyk, Małgorzata

Praktyczne aspekty wyznaczania giroazymutu przyrządem GYROMAT 2000

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych : Ustroń, 15-17 czerwca 2005 r. : praca zbiorowa
Redaktor źródła Kwiatek, Jerzy
Współtwórca źródła Główny Instytut Górnictwa [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Katowice
Wydawca Główny Instytut Górnictwa
Wydawnictwo według MEiN Główny Instytut Górnictwa
Data wydania 2005
Język polski
Zakres stron 525-530
Bibliografia (na str.) 530
Oznaczenie streszczenia Streszcz.
ISBN 83-87610-75-5
9788387610753
Uwagi Dodatkowo na okł. tytuł: 60 lat Głównego Instytutu Górnictwa ; 80 Lat Kopalni Doświadczalnej "Barbara" ; praca wydana z okazji konferencji naukowo-technicznej
Nazwa konferencji VIII Dni Miernictwa Górniczego i Ochrony Terenów Górniczych "Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi"
Miejsce konferencji Ustroń
Data konferencji 15-17.06.2005
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Praktyczne aspekty wyznaczania giroazymutu przyrządem GYROMAT 2000 / Anna Szafarczyk, Małgorzata Szymczyk // W: Problemy eksploatacji górniczej pod terenami zagospodarowanymi : VIII Dni Miernictwa Górniczego ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe wyznaczanie giroazymutu, giroteodolit, Gyromat 2000

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/