Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50016)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22920)
    Materiały konferencyjne (22246)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Stachowicz, Antoni; Szyndler, Marcin; Fedorczak-Cisak, Małgorzata

The massive wood building walls

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou, 22.-24. mája 2002, Košice, Slovensko. Sekcia č. 7, Konštrukcie v architektúre
Redaktor źródła Ďurica, Pavol
Współtwórca źródła Technická univerzita v Košiciach. Stavebná fakulta [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Košice
Wydawca Technická univerzita v Košiciach. Stavebná fakulta
Wydawnictwo według MEiN Technická univerzita v Košiciach
Data wydania 2002
Język angielski
Zakres stron 255-261
Oznaczenie ilustracji tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 261
Bibliografia (liczba pozycji) 4
Oznaczenie streszczenia Streszcz. ang
ISBN 80-7099-813-X
Nazwa konferencji VII vedecká konferencia s medzinárodnou účast'ou, 7. sekcia: Konštrukcie v architektúre
Miejsce konferencji Košice
Data konferencji 22-24.05.2002
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The massive wood building walls / Antoni Stachowicz, Marcin Szyndler, Małgorzata Fedorczak-Cisak // W: Zborník príspevkov zo VII. vedeckej konferencie s medzinárodnou účast'ou, 22.-24. mája 2002, ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe energy saving

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/