Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50020)
    Książki (7575)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22248)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Szindler, Marek; Szindler, Magdalena; Lukaszkowicz, Krzysztof; Matus, Krzysztof; Nosidlak, Natalia; Jaglarz, Janusz

The ITO thin films deposited by magnetron sputtering for solar cell applications

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji rozszerzony abstrakt / skrót referatu
Tytuł źródła KKE : XXII Krajowa Konferencja Elektroniki, Darłowo, 11.06-15.06.2023 : program konferencji
Współtwórca źródła Uniwersytet Morski w Gdyni [org.]
Miejsce wydania Gdynia
Wydawca Uniwersytet Morski w Gdyni
Data wydania 2023
Język angielski
Typ nośnika USB
Zakres stron [137-140]
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) [140]
Bibliografia (liczba pozycji) 10
Oznaczenie streszczenia Streszcz,. Abstr.
Uwagi Miejsce wyd. wg siedziby org. konf.
Wydawca wg org. konf.
Data wyd. wg daty konf.
Nazwa konferencji XXII Krajowa Konferencja Elektroniki (XXII KKE)
Miejsce konferencji Darłowo, Polska
Data konferencji 11.06-15.06.2023
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana nie
Opis bibliograficzny
The ITO thin films deposited by magnetron sputtering for solar cell applications / Marek Szindler, Magdalena Szindler, Krzysztof Lukaszkowicz, Krzysztof Matus, Natalia Nosidlak, Janusz Jaglarz // W: KKE ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe transparent conductive layers, physical vapor deposition, solar cells

transparentne warstwy przewodzące, fizyczne osadzanie z fazy gazowej, ogniwa słoneczne
Abstrakt
The article presents the results of research on the surface morphology and electrical properties of ITO thin films deposited by PVD for applications in silicon solar cells. The surface condition and chemical ... więcej

W artykule przedstawiono wyniki badań morfologii powierzchni i własności elektrycznych cienkich warstw ITO osadzonych metodą PVD do zastosowań w krzemowych ogniwach słonecznych. Zbadano morfologię ... więcej

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/