Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Nosal, Przemysław; Ganczarski, Artur

Modeling solid materials in DEM using the micropolar theory

typ: materiały konferencyjne w książce

 

Forma publikacji referat/rozdział w monografii
Tytuł źródła Creep in Structures VI : IUTAM Symposium Proceedings
Redaktor źródła Altenbach, Holm; Naumenko, Konstantin
Miejsce wydania Cham
Wydawca Springer
Wydawnictwo według MEiN Springer
Data wydania 2023
Język angielski
Seria/Czasopismo Advanced Structured Materials
Numer w serii 194
ISSN serii 1869-8441
Zakres stron 233-248
Oznaczenie ilustracji il. (w tym kolor.)
Bibliografia (na str.) 247-248
Bibliografia (liczba pozycji) 29
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-3-031-39069-2
978-3-031-39070-8 (eBook)
Nazwa konferencji IUTAM Symposium Creep in Structures VI
Miejsce konferencji Magdeburg, Germany
Data konferencji 18-22.09-2023
Charakter pracy publikacja naukowa
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Modeling solid materials in DEM using the micropolar theory / Przemysław Nosal, Artur Ganczarski // W: Creep in Structures VI : IUTAM Symposium Proceedings / eds. Holm Altenbach, Konstantin Naumenko. ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Friction Stir Welding, micropolar theory, Discrete Element Method
Abstrakt
The discrete element method (DEM) is a widely accepted method used in simulations of the powder sintering process, where the real object is replaced by a set of particles representing elastic–plastic ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Projekt spoza indeksu BPP Polish Ministry of Science and Higher Education 16.16.130.942
Kolekcja
Materiały konferencyjne w książce
Materiały konferencyjne /


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/