Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Homiński, Bartłomiej

Nowoczesne budownictwo biblioteczne w II Rzeczpospolitej w realizacjach i projektach. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne z perspektywy czasu i obecnego wykorzystania

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Modern library construction in the Second Republic of Poland in buildings and paragon projects – functional and spatial solutions from the perspective of time and current use
Tytuł źródła Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 8, Dziedzictwo znaczących obiektów użyteczności publicznej okresu międzywojennego
Studies on the architecture and urban development of the Second Republic of Poland. Vol. 8, The legacy of significant achievements and public buildings facilities of the interwar period
Redaktor źródła Motak, Maciej
Współtwórca źródła A. Zachariasz [red. prow.]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2023
Język polski
Seria/Czasopismo Architektura i Urbanistyka
Zakres stron 97-238
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 233-238
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67188-53-1
978-83-67188-52-4 (eISBN)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Nowoczesne budownictwo biblioteczne w II Rzeczpospolitej w realizacjach i projektach. Rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne z perspektywy czasu i obecnego wykorzystania = Modern library construction in ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polska architektura międzywojenna, nowoczesne budownictwo biblioteczne, biblioteka trójdzielna, architektura bibliotek

Polish interwar architecture, modern library construction, library, tripartite library, library architecture

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/