Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22917)
    Materiały konferencyjne (22238)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Krauze, Weronika

Projektowanie przedszkoli w dwudziestoleciu międzywojennym według normatywów architektonicznych pod redakcją Zdzisława Mączeńskiego

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Kindergarten design in the Interwar period according to architectural standards edited by Zdzisław Mączeński
Tytuł źródła Studia nad architekturą i urbanistyką Polski międzywojennej. T. 8, Dziedzictwo znaczących obiektów użyteczności publicznej okresu międzywojennego
Studies on the architecture and urban development of the Second Republic of Poland. Vol. 8, The legacy of significant achievements and public buildings facilities of the interwar period
Redaktor źródła Motak, Maciej
Współtwórca źródła A. Zachariasz [red. prow.]
Miejsce wydania Kraków
Wydawca Wydaw. PK
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2023
Język polski
Seria/Czasopismo Architektura i Urbanistyka
Zakres stron 239-292
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 291-292
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-67188-53-1
978-83-67188-52-4 (eISBN)
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Projektowanie przedszkoli w dwudziestoleciu międzywojennym według normatywów architektonicznych pod redakcją Zdzisława Mączeńskiego = Kindergarten design in the Interwar period according to architectural ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe polska architektura międzywojenna, przedszkola, normatywy projektowe w architekturze dla dzieci

Polish interwar architecture, kindergartens, design standards in architecture for children

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/