Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22916)
    Materiały konferencyjne (22232)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Ślusarczyk, Ł.

Analysis of strain of thin-walled objects during the milling process

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł źródła Development in machining technology : scientific - research reports. Vol. 11
Redaktor źródła Zębala, Wojciech; Maňková, Ildikó
Współtwórca źródła Cracow University of Technology. Mechanical Faculty [inst. sprawcza]
Miejsce wydania Cracow
Wydawca Cracow University of Technology
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 16-28
Oznaczenie ilustracji fot., tab., wykr.
Bibliografia (na str.) 27-28
Bibliografia (liczba pozycji) 24
Oznaczenie streszczenia Abstr.
ISBN 978-80-553-4421-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Analysis of strain of thin-walled objects during the milling process / Ślusarczyk Ł. // W: Development in machining technology : scientific - research reports. Vol. 11 / ed. by Wojciech Zębala, Ildikó ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe milling, deformation, high-speed camera, cutting forces
Abstrakt
Machining of thin-walled objects may result in strain leading to dimensional errors. Such dimensional errors change the cutting forces. The paper focuses on determination of elastic strain of a thin-walled ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki

© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/