Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Rduch, Judyta

Rewitalizacja stref społecznie wykluczonych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast poprzemysłowych

typ: rozdział/fragment książki

 

Wariant tytułu Revitalization of socially excluded zones in the pursuit of sustainable development of post-industrial cities
Tytuł źródła Zrównoważony rozwój i europejski zielony ład imperatywami doskonalenia warsztatu naukowca : praca zbiorowa
Redaktor źródła Buzek, Jerzy; Kretek, Henryk A.; Staniszewski, Michał
Miejsce wydania Gliwice
Wydawca Wydaw. Politechniki Śląskiej
Wydawnictwo według MEiN Politechnika Śląska
Data wydania 2023
Język polski
Seria/Czasopismo Monografia / Politechnika Śląska
Numer w serii 985
Zakres stron 127-139
Oznaczenie ilustracji tab.
Bibliografia (na str.) 138-139
Bibliografia (liczba pozycji) 28
Oznaczenie streszczenia Streszcz., Abstr.
ISBN 978-83-7880-902-9
Uwagi Na s. tyt. ozn.: UIW 48600
Publikacja wspierana w ramach projektu 13/020/RGM23/0087
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Rewitalizacja stref społecznie wykluczonych w dążeniu do zrównoważonego rozwoju miast poprzemysłowych / Judyta Rduch // W: Zrównoważony rozwój i europejski zielony ład imperatywami doskonalenia ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architektura, rewitalizacja, mieszkalnictwo, zrównoważony rozwój, miasto, wykluczenie społecznie

revitalization, sustainable development, housing, city, social exclusion
Abstrakt
Rewitalizacja jest skomplikowanym i wielopłaszczyznowym zjawiskiem niejednokrotnie traktowanym przez władze samorządowe bardzo powierzchownie. Nie może być traktowana wyłącznie jako dodatkowe źródło ... więcej

Revitalization is a complex and multifaceted phenomenon. Often treated by local authorities very superficially. Revitalization cannot be treated only as an additional source of raising funds and financing ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) tak

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/