Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50018)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22242)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kozłowski, Tomasz

Park as the avant-garde of architecture

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Park jako awangarda architektury
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 2
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 53-61
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 61
Bibliografia (liczba pozycji) 7
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-800-3
DOI 10.23817/2023.defarch.2-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Park as the avant-garde of architecture = Park jako awangarda architektury / Tomasz Kozłowski // W: Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 2 = Definiowanie przestrzeni architektonicznej ... więcej

tematyka
Klasyfikacja PKT [640000] Architektura
[640900] Teoria architektury
[640800] Projektowanie architektoniczne. Kształtowanie form architektonicznych, elementy i środki kształtowania
Słowa kluczowe architektura, awangarda, nowość, dekonstruktywizm, de la Villette

architecture, avant-garde, novelty, Deconstructivism, de la Villette
Abstrakt
Architektura bywa wpisana w jakiś otaczający ją kontekst. Historia pokazuje nam, że kiedyś twórcy kolejnych pokoleń nie zastanawiali się nad dziełami poprzedników. Były przebudowywane, zmieniane, ... więcej

Architecture is sometimes embedded in a surrounding context. Throughout history, creators of successive generations did not give much thought to the works of their predecessors. Instead, they would rebuild, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/