Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Początko, Marek

(In)visible cities. On the theme of city architecture in art

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy (Nie)widzialne miasta. O motywie architektury miast w sztuce
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 4
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 45-56
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 55-56
Bibliografia (liczba pozycji) 15
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-802-7
DOI 10.23817/2023.defarch.4-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
(In)visible cities. On the theme of city architecture in art = (Nie)widzialne miasta. O motywie architektury miast w sztuce / Marek Początko // W: Defining the architectural space : architecture and the ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe image of architecture, image of the city, painting, sculpture

obraz architektury, obraz miasta, malarstwo, rzeźba
Abstrakt
The use of architecture and city as themes in painting and sculpture is a well-established area of art. They can serve as a backdrop or be the primary focus of the work of art. The topic of this paper ... więcej

Motyw architektury i miasta w malarstwie i rzeźbie jest rozpoznanym obszarem sztuki. Pojawia się w dziełach jako tło, ale też jako element główny. Podjęty w artykule temat wydaje się aktualny, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/