Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Kobylarczyk, Justyna; Kuśnierz-Krupa, Dominika; Dudzic-Gyurkovich, Karolina

The multi-faceted nature of the city

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Wielowątkowość miasta
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 2
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 43-52
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 51
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-800-3
DOI 10.23817/2023.defarch.2-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The multi-faceted nature of the city = Wielowątkowość miasta / Justyna Kobylarczyk, Dominika Kuśnierz-Krupa, Karolina Dudzic-Gyurkovich // W: Defining the architectural space : architecture and the ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architecture, city, photography exhibition

architektura, miasto, wystawa fotografii
Abstrakt
This paper discusses the city understood as a place to live, where the needs of its inhabitants and their ambitions are realised. The city evokes a variety of emotions, as do its fragments, interpreted ... więcej

W artykule przedstawiona została problematyka miasta rozumianego jako miejsce do życia, w którym realizowane są potrzeby jego mieszkańców i ich ambicje. Miasto wyzwala różnorodne emocje, w tym ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych
architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/