Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Skaza, Maciej

Architecture and the city – hauses by Tadao Ando

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Architektura i miasto – domy Tadao Ando
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 3
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Kozłowski, Tomasz
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 91-99
Oznaczenie ilustracji schem., tab.
Bibliografia (na str.) 99
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-801-0
DOI 10.23817/2023.defarch.3-8
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Architecture and the city – hauses by Tadao Ando = Architektura i miasto – domy Tadao Ando / Maciej Skaza // W: Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 3 = Definiowanie przestrzeni ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe contemporary architecture, theory, perception, Tadao Ando

architektura współczesna, teoria, postrzeganie, Tadao Ando
Abstrakt
The city is shaped by architecture, and the urban layout influences the perception of buildings. However, the contemporary approach to urban planning raises some doubts. Architecture constructs space and ... więcej

Miasto jest kształtowane przez architekturę, a układ urbanistyczny ma wpływ na percepcję budynków. Jednak współczesne podejście do urbanistyki budzi pewne wątpliwości. Architektura buduje przestrzeń ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/