Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Głuchowski, Marcin

Architecture in the city of tomorrow

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy O architekturze w mieście przyszłości
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 4
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 15-22
Bibliografia (na str.) 21-22
Bibliografia (liczba pozycji) 5
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-802-7
DOI 10.23817/2023.defarch.4-2
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Architecture in the city of tomorrow = O architekturze w mieście przyszłości / Marcin Głuchowski // W: Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 4 = Definiowanie przestrzeni ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architecture, city of tomorrow

architektura, miasto przyszłości
Abstrakt
The dynamic spatial and technological development of cities often raises the question of the meaning and role of architecture in contemporary and future urban structures, which is the subject and purpose ... więcej

Dynamiczny rozwój przestrzenny i technologiczny miast często wywołuje pytanie o sens i rolę architektury we współczesnych i przyszłych strukturach miejskich, co stanowi temat i cel badań. Obserwacja ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/