Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gała-Walczowska, Monika

Architecture and the city – Staromieście-Ogrody Estate in Rzeszów

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Architektura i miasto – Osiedle Staromieście-Ogrody w Rzeszowie
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 5
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 27-43
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 42-43
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-803-4
DOI 10.23817/2023.defarch.5-3
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Architecture and the city – Staromieście-Ogrody Estate in Rzeszów = Architektura i miasto – Osiedle Staromieście-Ogrody w Rzeszowie / Monika Gała-Walczowska // W: Defining the architectural space ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe architecture of Rzeszów, architectural and urban composition, architectural form, threads of significance in contemporary architecture

architektura Rzeszowa, kompozycja urbanistyczno-architektoniczna, forma architektoniczna, wątki znaczeniowe architektury współczesnej
Abstrakt
Architectural and urban concept and architecture of “Staromieście-Ogrody Estate” in Rzeszów by the architect Mieczysław Gała (1939–2020) and his team, inspired reflection on the Architecture ... więcej

Koncepcja urbanistyczno-architektoniczna i architektura „Osiedla Staromieście-Ogrody” w Rzeszowie, autorstwa architekta Mieczysława Gały (1939–2020) z zespołem, zainspirowała rozważania na ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/