Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Gierbienis, Marcin

Biophilic design in the urban environment on the case study of library buildings

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Projektowanie biofiliczne w środowisku miejskim na przykładzie obiektów bibliotek
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 5
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 45-57
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 56-57
Bibliografia (liczba pozycji) 16
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-803-4
DOI 10.23817/2023.defarch.5-4
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Biophilic design in the urban environment on the case study of library buildings = Projektowanie biofiliczne w środowisku miejskim na przykładzie obiektów bibliotek / Marcin Gierbienis // W: Defining ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe biophilic design, library, sustainable development

biofilia, biblioteka, zrównoważony rozwój
Abstrakt
In recent years, the trend of biophilia has been gaining ground in the discourse on the development of cities. Society has noticed that progressing urbanisation leads to a loss of contact with nature, ... więcej

W ostatnich latach coraz więcej miejsca w dyskursie o rozwijaniu się miast zajmuje trend biofilii. Społeczeństwo zauważyło, że postępująca urbanizacja prowadzi do zerwania kontaktu z naturą, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/