Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Głuchowska, Aleksandra

The meaning of a contemporary iconic building in the perception of the city

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Znaczenie współczesnego budynku-ikony w postrzeganiu miasta
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 5
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 59-66
Bibliografia (na str.) 66
Bibliografia (liczba pozycji) 9
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-803-4
DOI 10.23817/2023.defarch.5-5
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
The meaning of a contemporary iconic building in the perception of the city = Znaczenie współczesnego budynku-ikony w postrzeganiu miasta / Aleksandra Głuchowska // W: Defining the architectural space ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe Bilbao effect, contemporary city, iconic building

efekt Bilbao, współczesne miasto, budynek-ikona
Abstrakt
The manuscript deals with iconic building in the context of urban revitalisations that have been carried out in many cities around the world, following the Bilbao model. The selected examples of cities ... więcej

Artykuł dotyczy budynku-ikony w kontekście rewitalizacji urbanistycznych przeprowadzanych w wielu miastach świata na wzór Bilbao. Przedstawione w pracy wybrane przykłady miast reprezentują ośrodki, ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/