Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50014)
    Książki (7574)
    Artykuły i czasopisma (22919)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1274)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Turbasa, Jakub

Anti-monument in city architecture – contemporary trends in the sacral architecture in metropolises

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy Anty-monument w architekturze miasta – współczesne tendencje kształtowania architektury sakralnej w metropoliach
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 5
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 103-113
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 112-113
Bibliografia (liczba pozycji) 19
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-803-4
DOI 10.23817/2023.defarch.5-9
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
Anti-monument in city architecture – contemporary trends in the sacral architecture in metropolises = Anty-monument w architekturze miasta – współczesne tendencje kształtowania architektury sakralnej ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe anti-monument, anti-monumentalism in architecture, anti-monumental architecture, monument

anty-monument, anty-monumentalizm w architekturze, architektura anty-monumentalna, monument
Abstrakt
Architecture expresses the spirit of a given era. For centuries, cathedrals, bell towers, towers and domes of churches have symbolically dominated the silhouettes of cities, bearing the characteristics ... więcej

Architektura wyraża ducha danej epoki. Przez wieki katedry, dzwonnice, wieże czy kopuły kościołów symbolicznie górowały nad sylwetkami miast, nosząc cechy monumentów. Wydaje się, że współcześnie ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/