Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Bibliografia Publikacji Pracowników PK (50019)
    Książki (7576)
    Artykuły i czasopisma (22918)
    Materiały konferencyjne (22247)
    Rozprawy doktorskie (1275)
    Opublikowane recenzje (87)
    Inne publikacje w portalach i serwisach internetowych (163)
Inne bazy bibliograficzne (15019)
    Architektura i Sztuka Krakowa (2298)
    Historia i Ludzie PK – baza w przygotowaniu (0)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7776)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (1994-2012) (4941)


Jednostki PK

Opcje

Twardowski, Grzegorz

In the labyrinth of beauty. Fight for values in the world of anti-culture

typ: rozdział/fragment książki

 

Tytuł równoległy W labiryncie piękna. Walka o wartości w świecie antykultury
Tytuł źródła Defining the architectural space : architecture and the city. Vol. 5
Definiowanie przestrzeni architektonicznej : architektura i miasto
Redaktor źródła Mielnik, Anna
Miejsce wydania Wrocław
Wydawca Oficyna Wydawnicza Atut – Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Wydawnictwo według MEiN Oficyna Wydawnicza Atut, Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe
Data wydania 2023
Język angielski
Zakres stron 115-124
Oznaczenie ilustracji il.
Bibliografia (na str.) 124
Bibliografia (liczba pozycji) 17
Oznaczenie streszczenia Abstr., Streszcz.
ISBN 978-83-7977-803-4
DOI 10.23817/2023.defarch.5-10
Charakter pracy publikacja naukowa
Rodzaj fragmentu publikacji rozdział w monografii
Publikacja recenzowana tak
Opis bibliograficzny
In the labyrinth of beauty. Fight for values in the world of anti-culture = W labiryncie piękna. Walka o wartości w świecie antykultury / Grzegorz Twardowski // W: Defining the architectural space : ... więcej

tematyka
Słowa kluczowe beauty, ugliness, culture, anti-culture

piękno, brzydota, kultura, antykultura
Abstrakt
The text analyzes issues related to culture, anti-culture and beauty. It emphasizes the need to restore the proper meaning to basic concepts that are often confused or distorted in today’s society. The ... więcej

Tekst analizuje kwestie związane z kulturą, anty-kulturą oraz pięknem. Podkreśla potrzebę przywrócenia właściwego sensu podstawowym pojęciom, które często są mylone lub zniekształcone w dzisiejszym ... więcej

punktacja i wskaźniki
Punktacja MNiSW/MEiN (rozdział) 20
Dyscyplina architektura i urbanistyka
Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych

dodatkowe informacje
Publikacja w Open Access (OA) nie

odnośniki
Link do publikacji w wersji elektronicznej online  
Link do katalogu Biblioteki PK przejdź  
Kolekcja
Rozdział/fragment książki
Książki /


© 2009 - 2023 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/