dr hab. Piotr Kozioł

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Katedra Dróg, Kolei i Inżynierii Ruchu [L-5]

Dyscyplina: inżynieria lądowa i transport



Publikacje autora (44)



Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 44






© 2009 - 2022 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/