Agnieszka Kocoń

Pracownik PK

Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Laboratorium Inżynierii Wiatrowej [L-14]Profil w CRIS PK


Publikacje autora (16)Profil w bazie Scopus


Publikacje autora: 16


© 2009 - 2024 Biblioteka Politechniki Krakowskiej
http://www.biblos.pk.edu.pl/