Marek Kowalski

Pracownik PK

Wydział Mechaniczny [M]
Laboratorium Metrologii Współrzędnościowej [M-10]Publikacje autora (28)

Profil w bazie Scopus
Profil w bazie ORCID


Publikacje autora: 28


© 2009 - 2021 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/